Oferta sprzedaży wierzytelności
Aktualizacja: 2018-12-15 | Ilość ofert: 420607 | Wartość wierzytelności: 808 660 480.00 zł

Podstawa prawna oferty sprzedaży wierzytelności

Podstawa prawna złożenia oferty sprzedaży wierzytelności na www.handeldlugami.pl w celu jej sprzedaży (gdy dłużnikiem jest podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna):

Kodeks cywilny:

"Art. 509.

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelności na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki."

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:

"Art. 6 pkt 1 lit f. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem."

Decyzje wydane przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych w sprawie publikacji ofert sprzedaży przez Raport S.A.

  1. Decyzja GIODO z dnia 2008-08-04
  2. Decyzja GIODO z dnia 2008-09-11
  3. Decyzja GIODO z dnia 2009-01-21
  4. Decyzja GIODO z dnia 2010-04-16

Do dnia dzisiejszego Generalny Inspektor Danych Osobowych nie wydał żadnej negatywnej decyzji przeciwko Spółce Raport dotyczącej publikacji danych na stronie www.handeldlugami.pl

 

Zobacz także

« Powrót

Najczęściej przeglądane


Ostatnio przeglądane


Wyszukiwarka dłużników

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem

 
Aktualna oferta, lista, rejestr wierzytelności | Podstawa prawna | Zasady korzystania | Regulamin | skuteczna windykacja wierzytelności www.raportsa.pl
NIP: 7292330184, REGON: 472043570 - 00028, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS pod nr 0000192029, Wysokość kapitału zakładowego 1 250 000 PLN